Cedulka Pohoda "Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa." 
Jaromíra Kolářová

Pohoda slide 8

Hlasujte prosím pro náš projekt ! Dejte "like" našemu projektu na odkaze níže. Děkujeme !!

https://www.dm-spolecne.cz/cs/prihlaseneprojekty/#4073

 V loňském roce jsme v domově začali pracovat s konceptem Bazální stimulace (BS), neboť se Česku, stejně jako v zahraničí, stává neodmyslitelnou součástí ošetřovatelské péče. K získání adekvátního vzdělání zaměstnanců pro zavedení této techniky v praxi je nebytné absolvovat 24 hod. akreditovaný základní kurz,kde si účastníci osvojí teoretické i praktické dovedností konceptu BS. Jakmile někteří naši zaměstnanci prošli v loňském roce proškolením v základním kurzu, začali jsem BS zavádět do praxe,a cítíme,že to na naše klienty má velmi pozitivní vliv.K tomu, abychom se tomuto konceptu mohli 100% věnovat,je nutné plnohodnotně proškolit všechny zaměstnance,kteří přichází do přímé péče s klientem. Jednotlivé techniky Bazální stimulace umožní stimulovat tělo klienta,podporují rozvoj identity, umocňují vnímání okolí,zlepší orientaci v prostoru a čase,zlepšují funkci organismu.Klient se uvolní,a proto lépe vnímá sám sebe,i své okolí.Některé techniky navozují lepší vztah a komunikaci klienta s lidmi v jeho blízkém okolí.Pracovníci si při kurzu vyzkouší situace,které klient díky jeho špatnému přístupu,může zažít. Tato zkušenost je k nezaplacení. Integrace bazální stimulace do ošetřovatelské péče umožňuje zapojení nemocného nebo jakkoli postiženého člověka zpět do života. Vzhledem k tomu, že dnes do domovů pro seniory přichází lidé již nesoběstační, imobilní, a často velmi nemocní, je nebytné abychom naše služby přizpůsobovali jejich potřebám. Věkový průměr našich klientů je 84 let, a téměř třetina z 31 je zcela upoutána na lůžko. Je nutné jít s dobou a zavádět do naší práce nové postupy, metody a techniky. Snažíme se maximálně přizpůsobovat potřebám našich klientů. BS je ošetřovatelský koncept, který prospěje především klientům s poruchovou smyslového vnímání, hybnosti, komunikace, trvale upoutaným na lůžko, ale i umírajícím. Velmi to prospěje rovněž personálu, neboť získá úplně jiný pohled na svou práci, na klienty. Přístup ke klientovi se stává mnohem víc individuální. V BS hraje velmi důležitou roli doteky.Dávají nám pocit jistoty, tepla a lásky Prostřednictvím rukou provádíme úkony, ale i poskytujeme klientům informace o jeho těle a okolí kolem něj. Správná kvalita, intenzita a lokalita doteku vzdaluje klienta od prožitku nejistoty, strachu, zmatku a přibližuje k možnému způsobu komunikace. Dotek můžeme použít jako nástroj léčby nebo komunikace. Byli bychom rádi, kdyby se nám v tomto roce podařilo proškolit již všechen náš personál v přímé péči o klienta v základním i nádstavbovém kurzu, a mohli tak pracovat s tímto ošetřovatelským procesem na profesionální úrovni a 100%.

Novinky z domova

Aktuality 2021
Datum zveřejněníNázev  21.01.2021  Poděkování MSK  22.01.2021  Nové vybavení s Nadací ČEZ v POHODĚ  25.01.2021... Více ...
čtvrtek 5. duben 2018 5:56
Přerušení dodávky el. energie dne 11.6.2021
V důsledku plánovaného přerušení dodávky elektické energie dne 11.6.2021 nebudou fungovat po celý den (předpoklad je do 15 hod., ale může... Více ...
pátek 11. červen 2021 7:38
Návštěvy aktuálně od 8.6.2021
Návštěvy od 8.6.2021 Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoby navštěvující uživatele předloží dokument, že : 1) osoba... Více ...
středa 9. červen 2021 6:33