Cedulka Pohoda "Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa." 
Jaromíra Kolářová

Pohoda slide 8

 

barevna-publicita-vzor

Projekt s názvem PARTNERSTVÍ SLEZSKÉ ČTYŘKY,  reg. číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000599, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika–Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński.

 

Naše zaměstnankyně se 15.5.-16.5. účastnily  pracovního setkání " Dobrá praxe v sociálních službách" v rámci česko-polskeho projektu "Partnerství slezské čtyřky", který pořádal Domov pro seniory Kamenec, v hotelu Troyer v Trojanovicích.

První den po ubytování a společném obědě byla aktivita zahájena a to první přednáškou na téma „ Dobrá praxe v sociální práci na příkladě MDPS w Gorzycach. Po přednášce jsme společně vyjeli lanovkou na Pustevny a krásnou pěší vyhlídkovou procházkou jsme zamířili k soše Radegastu, jedním z nezaměnitelných symbolů Radhoště v Beskydech, respektive sedla pod Radhoštěm. Pak jsme dále pokračovali na nejznámější horu Radhošť v chráněné krajinné oblasti Beskydy, která nabízí krásné výhledy na celé Beskydy. Po návratu z výletu posilněni chutnou večeří jsme zahájili turnaj v minigolfu. Někteří navštívili hotelový bazén a wellnes pro uvolnění svalstva po náročné turistice.
Poté jsme pokračovali ve společenském večeru, který nám zpestřila hudba a tanec. Druhý den po snídani následoval cyklus 3 odborných přednášek"
1. Bibliografie v MDPS w Rybniku
2. Mezigenerační spolupráce v Domě seniorů „POHODA"
3. Bazální stimulace v DPS Kamenec
Všichni zúčastnění si navzájem vyměnili své profesní zkušenosti na příkladech dobré praxe. Naši zahraniční sousedé měli možnost poznat přírodní bohatství našich Beskyd. Vzdělávací aktivita byla ukončena společným obědem. Výstupem vzdělávací aktivity je přínos všem zúčastněným zaměstnancům z hlediska rozšíření jejich odborných znalostí a jejich uplatnění v praxi. Neméně důležitý je i fakt, že došlo k prolomení jazykové bariery a k navázání nových kontaktů a přátelství mezi partnery. Všichni účastníci akce obdrželi Potvrzení o účasti a batoh s povinnou publicitou projektu, poznámkový blok a propisku. 

Novinky z domova

Aktuality 2020
Datum zveřejněníNázev  14.02.2020 Děkujeme dárcům 2019  06.03.2020 Zákaz návštěv  18.03.2020 Opatření v domově... Více ...
čtvrtek 5. duben 2018 5:56
Volná pracovní místa
   Volná pracovní pozice       pracovní pozice:  Všeobecná sestra pracovní úvazek:  plný, poloviční,... Více ...
středa 28. leden 2015 11:47
Zákaz návštěv od 3.10.2020

pátek 2. říjen 2020 4:57