Cedulka Pohoda "Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa." 
Jaromíra Kolářová

Pohoda slide 8

barevna-publicita-vzor

Projekt s názvem PARTNERSTVÍ SLEZSKÉ ČTYŘKY,  reg. číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000599, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika–Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński.

V termínu 5.7.-.6.7.2017 se zúčastnilo 10 zaměstnanců našeho domova pracovního setkání/vzděláváni v polské Istebné v rámci česko-polského projektu „Partnerství slezské čtyřky“ společně se zaměstnanci domovů z Ostravy Kamence , DPS v Gorzycach a MDPS  z Rybnika. Název tohoto školení byl „Arteterapie- inovační techniky“ a bylo pořádáno našimi polskými partnery z Rybníku.

Setkání domovů proběhlo v Muzeu „ NA GRAPIE" v JAWORZYNCE. V dřevěné chaloupce na nás dýchla historie. Z dobových fotografií, na kterých byly vyobrazeny rodinné události, jako je svatba, křtiny, pohřeb a výkladu průvodkyně, jsme se dozvěděli, jak se kdysi žilo. Byla předvedena ukázka výroby másla spojená s ochutnávkou. Učili jsme se poznávat byliny a jejich léčivé účinky.

Školení: „ VÝROBA LALEK " Vyzkoušeli jsme si tvorbu dekorace, se kterou jsme poté předvedli hereckou ukázku. Každé zařízení mělo vyrobit z připraveného materiálu loutky. Všichni se se zaujetím pustili do práce. Druhý den následoval v dopoledních hodinách odjezd do BIALSKO BIALEJ, kde jsme navštívili DIVADLO LOUTEK. Přednášející herečka nás učila, jak se můžeme vyjadřovat, nejen hlasem, mimikou, ale celým tělem. Proběhla různá cvičení, která dokázala pobavit. Největší obdiv sklidily nádherné loutky.

Uvědomili jsme si že : „ Život je jedno veliké divadlo " 

Novinky z domova

Aktuality 2020
Datum zveřejněníNázev  14.02.2020 Děkujeme dárcům 2019  06.03.2020 Zákaz návštěv  18.03.2020 Opatření v domově... Více ...
čtvrtek 5. duben 2018 5:56
Volná pracovní místa
   Volná pracovní pozice       pracovní pozice:  Všeobecná sestra pracovní úvazek:  plný, poloviční,... Více ...
středa 28. leden 2015 11:47
Zákaz návštěv od 3.10.2020

pátek 2. říjen 2020 4:57