Cedulka Pohoda "Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa." 
Jaromíra Kolářová

Pohoda slide 8

barevna-publicita-vzor

Projekt s názvem PARTNERSTVÍ SLEZSKÉ ČTYŘKY,  reg. číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000599, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika–Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński.

V termínu 5.7.-.6.7.2017 se zúčastnilo 10 zaměstnanců našeho domova pracovního setkání/vzděláváni v polské Istebné v rámci česko-polského projektu „Partnerství slezské čtyřky“ společně se zaměstnanci domovů z Ostravy Kamence , DPS v Gorzycach a MDPS  z Rybnika. Název tohoto školení byl „Arteterapie- inovační techniky“ a bylo pořádáno našimi polskými partnery z Rybníku.

Setkání domovů proběhlo v Muzeu „ NA GRAPIE" v JAWORZYNCE. V dřevěné chaloupce na nás dýchla historie. Z dobových fotografií, na kterých byly vyobrazeny rodinné události, jako je svatba, křtiny, pohřeb a výkladu průvodkyně, jsme se dozvěděli, jak se kdysi žilo. Byla předvedena ukázka výroby másla spojená s ochutnávkou. Učili jsme se poznávat byliny a jejich léčivé účinky.

Školení: „ VÝROBA LALEK " Vyzkoušeli jsme si tvorbu dekorace, se kterou jsme poté předvedli hereckou ukázku. Každé zařízení mělo vyrobit z připraveného materiálu loutky. Všichni se se zaujetím pustili do práce. Druhý den následoval v dopoledních hodinách odjezd do BIALSKO BIALEJ, kde jsme navštívili DIVADLO LOUTEK. Přednášející herečka nás učila, jak se můžeme vyjadřovat, nejen hlasem, mimikou, ale celým tělem. Proběhla různá cvičení, která dokázala pobavit. Největší obdiv sklidily nádherné loutky.

Uvědomili jsme si že : „ Život je jedno veliké divadlo " 

Novinky z domova

Projekty 2021
  ZdrojNázevÚčel použitíVýše dotace  Moravskoslezský kraj Program na podporu zvýšení kvality soc.služeb- Kde se dobře vaří,... Více ...
čtvrtek 5. duben 2018 4:34
Aktuality 2021
Datum zveřejněníNázev  21.01.2021  Poděkování MSK  22.01.2021  Nové vybavení s Nadací ČEZ v POHODĚ  25.01.2021... Více ...
čtvrtek 5. duben 2018 5:56
Návštěvy od 9.7.2021
Návštěvy od 9.7.2021 Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoby navštěvující uživatele předloží dokument, že : 1) osoba... Více ...
středa 21. červenec 2021 5:49