Cedulka Pohoda "Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa." 
Jaromíra Kolářová

Pohoda slide 8

barevna-publicita-vzor

 

Projekt s názvem PARTNERSTVÍ SLEZSKÉ ČTYŘKY,  reg. číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000599, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika–Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński.

4“Přírodě na dosah“ je název další projektové akce, pořádaná tentokrát pro klienty domovů v rámci česko-polského projektu „Partnerství slezské čtyřky“. Tato akce byla pořádána našim domovem, a jejím obsahem byla společná návštěva ostravské ZOO, která se uskutečnila dne 7.6.2017. 

Sraz všech účastníků byl v 9:30 před vstupem do ZOO, kde jsem všechny seznámili s programem. Všem zúčastněným byly předány propagační tašky s logy. Taška obsahovala malou minerálku a obložený rohlík. Dále jsme naším polským přátelům předali mapky ZOO a všem účastníkům stravenku na oběd v restauraci Saola, která se nachází v areálu ZOO. Nakonec byla vyhlášena soutěž o nejvtipnější foto ze ZOO, s tím, že vyhodnocení a předání ceny vítězi bude při poslední společné aktivitě, která se bude konat pravděpodobně v listopadu tohoto roku.

Po krásné procházce a prohlídce ZOO jsme se postupně sešli v restauraci v dohodnutou dobu, kde jsme společně poobědvali.

Průběžně jsme akci fotografovali. Po obědě jsme se rozloučili s tím, že je možné v ZOO zůstat ještě déle, a dále si tak ZOO prohlédnout individuálně. 

 

Novinky z domova

Projekty 2018
  ZdrojNázevÚčel použitíVýše dotace    Město Orlová  Zajištění provozu domova Náklady na teplo 200.000,-Kč  ... Více ...
čtvrtek 5. duben 2018 4:34
Aktuality 2018
Datum zveřejněníNázev      02.05.2018  Hlasování v Tesco Havířov - projekt Léčivé tlapky 02.05.2018  Plníme... Více ...
čtvrtek 5. duben 2018 5:56
Hlasování v Tesco Havířov - projekt Léčivé tlapky
Od 7. května do 4. června bude v Tescu Havířov probíhat hlasování pro tři projekty. Jeden z nich je "náš", a jde nám o znovuzavedení... Více ...
středa 2. květen 2018 11:30