Cedulka Pohoda "Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa." 
Jaromíra Kolářová

Pohoda slide 8

barevna-publicita-vzor

 

Projekt s názvem PARTNERSTVÍ SLEZSKÉ ČTYŘKY,  reg. číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000599, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika–Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński.

4“Přírodě na dosah“ je název další projektové akce, pořádaná tentokrát pro klienty domovů v rámci česko-polského projektu „Partnerství slezské čtyřky“. Tato akce byla pořádána našim domovem, a jejím obsahem byla společná návštěva ostravské ZOO, která se uskutečnila dne 7.6.2017. 

Sraz všech účastníků byl v 9:30 před vstupem do ZOO, kde jsem všechny seznámili s programem. Všem zúčastněným byly předány propagační tašky s logy. Taška obsahovala malou minerálku a obložený rohlík. Dále jsme naším polským přátelům předali mapky ZOO a všem účastníkům stravenku na oběd v restauraci Saola, která se nachází v areálu ZOO. Nakonec byla vyhlášena soutěž o nejvtipnější foto ze ZOO, s tím, že vyhodnocení a předání ceny vítězi bude při poslední společné aktivitě, která se bude konat pravděpodobně v listopadu tohoto roku.

Po krásné procházce a prohlídce ZOO jsme se postupně sešli v restauraci v dohodnutou dobu, kde jsme společně poobědvali.

Průběžně jsme akci fotografovali. Po obědě jsme se rozloučili s tím, že je možné v ZOO zůstat ještě déle, a dále si tak ZOO prohlédnout individuálně. 

 

Novinky z domova

Projekty 2018
  ZdrojNázevÚčel použitíVýše dotace         Sodexo, s.r.o. + dárci I terapie může být zábava Nákup... Více ...
čtvrtek 5. duben 2018 4:34
Publicita
Články NázevOdkaz Značka kvality http://www.znackakvality.info/images/obr/1450680547_socialni-sluzby-122015-s.33.pdf Jak jsme zaváděli koncept... Více ...
čtvrtek 5. březen 2015 6:19
Volná pracovní místa
Volná pracovní pozice   pracovní pozice: pracovní úvazek: pracovní doba: datum nástupu: požadavky: předpokládaný výdělek:... Více ...
středa 28. leden 2015 11:47