Cedulka Pohoda "Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa." 
Jaromíra Kolářová

Pohoda slide 8

barevna-publicita-vzor

Projekt s názvem PARTNERSTVÍ SLEZSKÉ ČTYŘKY,  reg. číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000599, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika–Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński.

Předposlední aktivita projektu PARTNERSTVÍ SLEZSKÉ ČTYŘKY „Gorolské Vánoce“ jejíž jsme byli organizátoři, se konala ve dne 9.-10.11.2017 v Bukovci v hotelu Kempa. Zúčastnilo se ji celkem 38 osob, z ČR 20 a z PL 18.

Začátek aktivity byl naplánovaný na dopolední hodiny v hotelu Kempa, kde jsme, při společném cofee breaku, účastníky seznámili s programem nastávajících dvou dnů a předali deštníky a drobné upomínkové předměty. Rovněž jsme představili paní Alenu Kolčárkovou z informačního centra Gotic z Mostů u Jablunkova, která nám společně s kolegyněmi připravila půldenní program zaměřený na poznávání místního kraje, ochutnávek tradičního vánočního pohoštění a vánočního tvoření.

V průběhu asi dvou hodin jsem navštívili nejvýchodnější bod ČR, který se nachází v samotném Bukovci, dále jsme se na Trojmezí seznámili s historií tohoto místa, ale i vesničky Hrčava, v které jsme v místním hostinci Pod javorem ochutnali tradiční specialitu – Hrčavské kuře s kroupami. Po vydatném obědě jsme si vyslechli opravdu velmi obsáhlou přednášku pana kostelníka v kostele svatého Cyrila a Metoděje, který nás provedl celou historií kostela, ale i obce Hrčava.

Po prohlídce kostela jsem se přesunuli do Mostů u Jablunkova, do informačního centra Gotic, kde pro nás byly připraveny nejen výborné ochutnávky tradičního vánočního jídla – štrůdl, štola, kuba, švestková omáčka, bramborový salát, ale především tradiční vánoční výzdoba a tvoření. Každý účastník si mohl s pomocí nazdobit perníček, vyrobit vánoční ozdobu z foukaných perliček, drátkované přání, nebo vyzkoušet některé ze zvyků jako lití vosku. Vše bylo doprovázeno vyprávěním a poslechem koled. Poklidnou vánoční atmosféru jsme si vychutnali opravdu všichni.

K večeru jsme se postupně vrátili do hotelu Kempa, kde jsme využili relaxačních možností hotelu. Každý využil něco jiného – bazén, sauna, výřivka a solná jeskyně – jistě přišli vhod po nabitém programu.  Po vydatné a chutné večeři probíhal společenský večer s hudbou a tancem.

Druhý den po snídali začala vzdělávací část této aktivity, a to kurz „Prevence komplikací u klientů se sníženou mobilitou se zaměřením na prevenci  pádů a vzniku dekubitů v zařízeních sociálních služeb“, který probíhal s malou přestávkou na coffe break, až do oběda. Každý účastník obdržel po absolvování tohoto kurzu osvědčení.  Po obědě jsme akci ukončili a rozjeli se zpět do svých domovů.

Program těchto dvou dnů byl velice nabitý. Kromě poznání jednotlivých míst a jejich historie, jsme si sami mohli vyzkoušet tvorbu tradiční vánočních dekorací, což všechny účastníky nadchlo. Domů jsme si odváželi několik krásných vánočních ozdob, ale hlavně radost z toho, že jsme si je vyrobili sami a můžeme se o tento novým um dělit s našimi uživateli a blízkými. Vzdělávání nebylo pro spoustu z nás tématem neznámým, ba právě naopak. Jde však o to, že kvalita pobytové sociální služby se hodnotí právě podle ukazatelů jako jsou pády a dekubity, proto je pro naši práci nezbytné si tato témata znovu připomínat a dále se v těchto oblastech vzdělávat a vylepšovat.

 

Novinky z domova

Aktuality 2021
Datum zveřejněníNázev  21.01.2021  Poděkování MSK  22.01.2021  Nové vybavení s Nadací ČEZ v POHODĚ  25.01.2021... Více ...
čtvrtek 5. duben 2018 5:56
Přerušení dodávky el. energie dne 11.6.2021
V důsledku plánovaného přerušení dodávky elektické energie dne 11.6.2021 nebudou fungovat po celý den (předpoklad je do 15 hod., ale může... Více ...
pátek 11. červen 2021 7:38
Návštěvy aktuálně od 8.6.2021
Návštěvy od 8.6.2021 Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoby navštěvující uživatele předloží dokument, že : 1) osoba... Více ...
středa 9. červen 2021 6:33