Cedulka Pohoda "Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa." 
Jaromíra Kolářová

Pohoda slide 8

logo-cez-nadace

Díky nadaci ČEZ a jejich mobilní aplikaci EPP Pomáhej pohybem, mohou klienti Domu seniorů „POHODA“, o.p.s. využívat nové pomůcky v rámci projektu Snoezelen = terapie pro tělo i duši.

Z příspěvku nadace ČEZ, který činil 50.000,-Kč, jsme pořídili pomůcky pro mobilní Snoezelen. Díky těmto pomůckám nyní můžeme přímo v pokoji klienta vytvořit stimulační a relaxační prostředí, umožnit tak jednotlivci autentický zážitek a uspokojit jeho potřeby. Tuto metodu lze označit také jako terapii sloužící k podpoře vnímání, relaxace, rozvíjení představivosti, upevnění sociálních vztahů, komunikace, a k zlepšení celkového zdraví. Dále můžeme při správně zvolených efektech, vyvolaných pocitech, hudbě, vůni a komunikaci, vrátit klienty do vzpomínek.

Sneozelen je víceúčelová metoda, která nejčastěji využívá prostoru nebo místnosti, jež je vybavena speciálními technickými pomůckami k multismyslové stimulaci. Tyto speciální pomůcky jsou např. bublinkové válce, hvězdné nebe, projektory s olejovými nebo tematickými kotoučky, optická vlákna, aroma lampy, zrcadlové koule a další. Naše zařízení bohužel nedisponuje volnými prostory, kde bychom mohli vytvořit místnost přímo pro tuto terapii. Rozhodli jsem se tedy pro formu mobilního Sneozelenu, a jeho využití přímo na pokoji klienta, nebo ve společenských prostorech. Díky Nadaci ČEZ a sportovní aktivitě jednotlivců jsme pořídili celou řadu pomůcek, které jsou využívány v každodenní péči o klienty. Je vědecky dokázáno, že metoda vícesmyslové stimulace působí na zlepšení zdravotního stavu a zkvalitnění života, což je náš hlavní cíl.

Tuto metodu lze pro svou variabilitu využívat u všech klientů, a přitom přizpůsobit zcela individuálně. S jednotlivými pomůckami může manipulovat samotný klient, nebo pracovníci domova.

Věříme, že využitím těchto pomůcek opět zvýšíme kvalitu námi poskytované péče.

DS POHODA, o.p.s., Bc.Vítězslava Lojková, kooridnátor projektu

Novinky z domova

Aktuality 2022
Datum zveřejněníNázev    04.04.2022  Vstupní čipové karty   14.03.2022  Změna opatření k návštěvám ... Více ...
čtvrtek 5. duben 2018 5:56
Poděkování MSK 2021
Rádi bychom tímto poděkovali Moravskoslezskému kraji za finanční podporu v roce 2021 V roce 2021 nám byla ze strany MSK poskytnuta podpora... Více ...
pondělí 16. květen 2022 10:18
Projekty 2022
  ZdrojNázevÚčel použitíVýše dotace Moravskoslezský kraj Program na podporu poskytování sociálních službeb pro rok 2021 Mzdy... Více ...
čtvrtek 5. duben 2018 4:34