Cedulka Pohoda "Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa." 
Jaromíra Kolářová

Pohoda slide 8

Dotazníky mapující spokojenost uživatelů s volnočasovými/aktivizačními činnostmi byly v průběhu měsíce června rozdány celkem 25 uživatelům z celkového počtu 31 uživatelů. Pět uživatelů se z důvodu zdravotního stavu nebyli schopni vyplňování dotazníku zúčastnit. Jeden uživatel byl v době vyplňování dotazníku hospitalizován. Celkem bylo vyplněno 21 dotazníků, všechny anonymně.

Dotazník a jeho vyhodnocení vytvořila praktikantka Daniela Grabowská ve spolupráci se sociální pracovnicí Mgr. Janou Rumpalovou. S vyplňováním dotazníků praktikantka uživatelům dopomáhala, vedla s nimi individuální rozhovory, odpovědi zaznamenávala do archů.

Z výsledků vyplývá, že spokojenost uživatelů s volnočasovými/ aktivizačními činnostmi je vysoká. Současná nabídka těchto činností většině uživatelů (95 %) vyhovuje, více než polovina všech uživatelů (53 %) je navštěvuje denně. Nejradši navštěvují různá vystoupení, která se konají v našem Domově (např. žáků MŠ, ZŠ). Třetina uživatelů se ráda zúčastní čehokoliv, co se zrovna naskytne. Nejčastějším důvodem (50 %), proč se uživatelé volnočasových aktivit účastní, je společnost dalších lidí. V současné době jsou volnočasové/aktivizační činnosti poskytovány zejména v dopoledních hodinách, většině uživatelů (55 %) to vyhovuje. Všichni ostatní vítají tyto činnosti v jakoukoliv denní dobu. Za ideální délku považují 1-2 hodiny, což odpovídá současnému nastavení (aktivity nepřekračují 2 hodiny).

Uživatelé dále měli možnost vyjádřit se k moderním pomůckám, které mohou v Domově využívat. Jedná se snoezelen a SenTable.

Polovina z dotazovaných neví, o jaké pomůcky se jedná nebo jim je pracovníci nenabízejí. 37 % dotazovaných uvedlo, že jim je pracovníci nabízejí, ale málo. Tuto oblast proto považujeme za jednu z těch, na kterých můžeme dále zapracovat, tedy moderní pomůcky nabízet všem uživatelům a ve větší míře.

Uživatelé se vyjádřili také k aktivizační pracovnici paní Hance Třaskové. 95 % dotazovaných je s její prací velmi spokojeno. Jeden uživatel neví, o koho se jedná. Také další osoby, které jsou nepravidelně paní Hance při ruce, hodnotí uživatelé kladně. Celkovou kvalitu volnočasových/aktivizačních činností většina uživatelů (90 %) hodnotí na vysoké úrovni, zbývajících 10 % uvádí průměrnou úroveň.

Poslední otázka mapovala další připomínky a poznatky uživatelů, někteří této možnosti využili a doporučují např.: přidat více zpívání, více cestovatelských přednášek, nebo vystoupení malých dětí. Také koncerty a divadlo byly námětem pro další aktivitu. Jeden uživatel by uvítal aktivity s fyzioterapeutem. Tento podnět se v dotaznících objevuje opakovaně, také na něj se proto zaměříme.

Kompletní vyhodnocení dotazníků je k nahlédnutí na nástěnce v 1. patře domova nebo u sociální pracovnice.

Mapování Vaší spokojenosti (ale také např. spokojenosti Vašich rodinných příslušníků) s různými oblastmi, které souvisí s poskytováním naší sociální služby, pro nás představuje důležitou zpětnou vazbou. Díky získaným odpovědím můžeme zapracovat na zvyšování kvality naší služby a Vaší spokojenosti.

Děkujeme proto všem, kteří se vyplňování dotazníků účastní. Zároveň děkujeme za pomoc slečně praktikantce Daniele.

Novinky z domova

Projekty 2019
  ZdrojNázevÚčel použitíVýše dotace         Nadace ČEZ Pomáhej pohybem Pohodová koupel Koupací lehátko... Více ...
čtvrtek 5. duben 2018 4:34
Volná pracovní místa
   Volná pracovní pozice       pracovní pozice:  Všeobecná zdravotní sestra pracovní úvazek:  plný... Více ...
středa 28. leden 2015 11:47
NÁRODNÍ CENA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – Pečovatelka roku 2019
NÁRODNÍ CENA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – Pečovatel/ka roku 2019 Protože si pracovníků v našem domově velmi vážíme, máme tady jednu... Více ...
čtvrtek 31. říjen 2019 6:37