Cedulka Pohoda "Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa." 
Jaromíra Kolářová

Pohoda slide 8

Umění doprovázet, aneb když se život chýlí ke konci

V září tohoto roku měli zaměstnanci našeho domova možnost absolvovat kurz „Paliativní péče v domovech pro seniory“, a to především díky Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové. Tato nadace poskytla na toto školení našemu zařízení finanční dar ve výši 20.000,-Kč.

Kurz jsme zrealizovali přímo v našem zařízení a to prostřednictvím opravdové odbornice z Centra paliativní péče. Kurzu se účastnili téměř všichni zaměstnanci přímé péče, zdravotní sestry, sociální pracovnice, ergoterapeutka a ředitelka zařízení.

Nejenže jsme si některé informace zopakovaly, ale díky profesionálnímu výkladu paní lektorky Bc. Viery Ivanovové, která je zkušený praktik, jsme se mnohé naučily.

Téma tohoto kurzu jsme zvolili na základě podnětů od zaměstnanců, kteří pocítili potřebnost prohloubit v této oblasti své znalosti. Přece jen býváme s umírajícími v běžném kontaktu a mnohdy je velice těžké reagovat na potřeby a prosby klienta a jeho rodiny.

Smrt vždy byla, je a bude součástí našich životů. V našem případě je také součástí práce. Věkový průměr uživatelů našeho Domova je 84 let, je proto přirozené, že se zde se smrtí setkáváme častěji než jinde. Čas umírání může být naplněn různými emocemi a potřebami na obou stranách - na straně umírajícího i na straně doprovázejícího. Každý tento čas prožívá jinak. Chceme naše klienty na této poslední cestě doprovázet co nejlépe. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli naše "umění doprovázet" rozšířit, zdokonalit a obohatit o nové poznatky, což se určitě povedlo.

Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové ze srdce děkujeme, že nás opět podpořila. Vážíme si toho.

Za Dům seniorů „POHODA“, o.p.s.

Bc.Vítězslava Lojková

Ředitelka

Novinky z domova

Aktuality 2020
Datum zveřejněníNázev  14.02.2020 Děkujeme dárcům 2019  06.03.2020 Zákaz návštěv  18.03.2020 Opatření v domově... Více ...
čtvrtek 5. duben 2018 5:56
Volná pracovní místa
   Volná pracovní pozice       pracovní pozice:  Všeobecná sestra pracovní úvazek:  plný, poloviční,... Více ...
středa 28. leden 2015 11:47
Zákaz návštěv od 3.10.2020

pátek 2. říjen 2020 4:57