Cedulka Pohoda "Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa." 
Jaromíra Kolářová

Pohoda slide 8

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se v minulém roce rozhodli našemu Domovu jakýmkoliv způsobem pomoci. Ať už to bylo formou finančního daru, hmotného daru nebo osobním přičiněním, jsme za tuto pomoc velmi vděční.

Díky poskytnutým financím můžeme postupně obměňovat již opotřebované vybavení Domova, zajišťovat smysluplné volnočasové aktivity našim klientům či doplňovat vzdělávání zaměstnanců, a tím tak i nadále zvyšovat kvalitu naší služby.

Jmenovitě děkujeme Moravskoslezskému kraji, díky jehož finanční podpoře ve výši 300 000 Kč jsme mohli po mnoha letech zakoupit nový automobil. Díky této částce a financím za odprodej dvou starých automobilů jsme mohli pořídit vůz, který vyhovuje potřebám Domova. Moravskoslezský kraj našemu zařízení v roce 2019 také poskytl dotaci na částečné krytí mezd, a to v celkové výši  3 376 000 Kč. Nesmírně si této podpory vážíme.

Díky Nadaci ČEZ a nadšeným sportovcům, kteří se zapojili do programu „Pomáhej pohybem“, se nám podařilo získat 75 000 Kč na pořízení nového koupacího lůžka pro imobilní klienty. Staré lůžko sloužilo denně po dobu 17 let a pořízení nového jsme stihli doslova za pět minut dvanáct.

Částkou 50 000 Kč přispěla také ČSOB v rámci programu „ČSOB pomáhá regionům“ na nákup elektrických polohovacích lůžek. Další lůžka se mohla pořídit díky sdružení Život 90 a jejich daru ve výši 36 000 Kč. Nemůžeme také opomenout částku 30 000 Kč, kterou přispěl herec pan Jaroslav Dušek prostřednictvím veřejně prospěšného spolku Anaon. I tyto finance jsme využili na nákup nového vybavení, konkrétně na nový koš na prádlo a inkontinentní pomůcky. Dále děkujeme Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové za částku 20 000, díky které měli zaměstnanci našeho Domova možnost absolvovat kurz „Paliativní péče v domovech pro seniory“. Na zorganizování naší každoroční zahradní slavnosti, tentokrát s názvem „Slavíme s chutí“, nám obchodní řetězec Tesco přispěl částkou 10 000 Kč. Na zahradní slavnosti se hostům dobře sedělo také díky společnosti Alza, která nám v minulém roce darovala sadu zahradního nábytku v celkové hodnotě 16 854 Kč.Na částečné krytí nákladů na teplo pro rok 2019 poskytlo našemu zařízení město Orlová dotaci ve výši 200 000 Kč. Částkou 6 500 Kč přispělo také na úspěšnou realizaci akce „Tak si tu žijeme, aneb senior drží krok“, kterou jsme uspořádali k Mezinárodnímu dni seniorů.

Kromě výše uvedených bychom chtěli také poděkovat všem soukromým osobám, ať už klientům, jejich rodinám, ale i všem dalším, kteří Domovu v roce 2019 svými dary vyjádřili nemalou podporu. Děkujeme.

Domov seniorů „POHODA“, o.p.s.

Bc.Vítězslava Lojková 

 

https://www.pohoda-orlova.cz/index.php/projekty/2019

https://www.pohoda-orlova.cz/index.php/darci/2019

 

 

Novinky z domova

Dárci 2021
Pravidla pro přijímání darů:Pravidla DatumDárceHodnota daruPovaha daru    Účel použití            ... Více ...
pondělí 2. únor 2015 8:42
Projekty 2021
  ZdrojNázevÚčel použitíVýše dotace                          ... Více ...
čtvrtek 5. duben 2018 4:34
Aktuality 2021
Datum zveřejněníNázev        
čtvrtek 5. duben 2018 5:56