Cedulka Pohoda "Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa." 
Jaromíra Kolářová

Pohoda slide 8

Mimořádná opatření ředitele DS POHODA

Návštěvní řád od 15. 6. 2020 po dobu zvýšeného výskytu Covid-19 v okrese Karviná

Aktualizovaný plán stanovuje možnost návštěv u klientů pobytových služeb péče za podmínek dodržování všech preventivních opatření, a to od 15. června 2020. Dle epidemiologického vývoje může být tento plán průběžně aktualizován. Tato doporučení vznikla ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a dalšími partnery.

Jakýkoli kontakt mezi klientem domova a další osobou (návštěvou) musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem tak, aby nedocházelo k dalšímu případnému šíření onemocnění COVID-19.

  1. Před návštěvou vždy zvažte, zda se u vás nevyskytují symptomy koronavirové nákazy, např. teplota nad 37,0°C, kašel, bolesti hlavy, těla apod. Pokud máte některé z těchto zdravotních problémů, neriskujte zdraví našich klientů a zaměstnanců, a svou návštěvu odložte.
  2. Čipové karty zůstávají nadále nefunkční, pro vstup do domova zvoňte na personál.
  3. Vstup je umožněn maximálně dvěma osobám na klienta ve stejném čase. Při vstupu, ale také během celé návštěvy, musí mít návštěva nasazenou roušku. Vlastní roušky návštěvám neposkytujeme.
  4. Při vstupu do budovy a také při odchodu si každá návštěva musí dezinfikovat ruce.
  5. Po vstupu do budovy bude každá osoba dotazována na přítomnost symptomů koronavirové nákazy a bude požádána o vyplnění čestného prohlášení. Všichni příchozí musí čestně prohlásit, že nemají příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta čichu…). Prohlášení ihned odevzdají personálu domova, jinak nebude možné návštěvu uskutečnit.
  6. Preferujeme návštěvy venku, pokud je vhodné počasí. V případě nepříznivého počasí proběhne návštěva na pokoji, v případě dvoulůžkových pokojů bude místnost rozdělena paravánem nebo vertikálními žaluziemi. Návštěvy nesmí probíhat ve společných prostorách (např. jídelny, chodby apod.).
  7. Při návštěvě omezte fyzický kontakt, svého blízkého nelíbejte, udržujte odstup.
  8. Návštěvní hodiny jsou stanoveny v rozmezí 9:00-11:00, 14:00-16:00.
  9. Po návštěvě vždy proběhne zvýšená dezinfekce povrchů, a to především těch, kterých se dotýkají ruce.

Dne 15.6.2020 v Orlové Bc.Vítězslava Lojková

Novinky z domova

Dárci 2021
Pravidla pro přijímání darů:Pravidla DatumDárceHodnota daruPovaha daru    Účel použití            ... Více ...
pondělí 2. únor 2015 8:42
Projekty 2021
  ZdrojNázevÚčel použitíVýše dotace                          ... Více ...
čtvrtek 5. duben 2018 4:34
Aktuality 2021
Datum zveřejněníNázev        
čtvrtek 5. duben 2018 5:56