Cedulka Pohoda "Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa." 
Jaromíra Kolářová

Pohoda slide 8

Rádi bychom tímto poděkovali Moravskoslezskému kraji za finanční podporu v roce 2020

 

V roce 2020 nám byla ze strany MSK poskytnuta podpora hned v několika doatčních titulech: 

 

  • PROGRAM NA PODPORU FINANCOVÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VČETNĚ REALIZACE PROTIDROGOVÉ POLITIKY KRAJE NA ROK 2020

V tomto dotačním titiulu jsme z MSK obdrželi částku 646.000,-Kč na částečné krytí mzdových výdajů . 

 

  • PROGRAM NA PODPORU ZVÝŠENÍ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI NA ROK 2020

V tomto dotačním titiulu jsme z MSK obdrželi částku 100.000,-Kč na nový komunikační systém klient/personál domova.

 

  • PROGRAM NA PODPORU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2020 FINANCOVANÝ Z KAPITOLY 313 – MPSV STÁTNÍHO ROZPOČTU

V tomto dotačním titiulu jsme z MSK obdrželi částku 3.612.000,-Kč + 61.000,-Kč na částečné krytí na mzdových výdajů .

Tato podpora je pro fungování domova nepostradatelná a velice se jí vážíme. 

Za Dům seniorů "POHODA", o.p.s.

Bc.Víětzslava Lojková 

Novinky z domova

Aktuality 2021
Datum zveřejněníNázev  21.01.2021  Poděkování MSK  22.01.2021  Nové vybavení s Nadací ČEZ v POHODĚ  25.01.2021... Více ...
čtvrtek 5. duben 2018 5:56
Přerušení dodávky el. energie dne 11.6.2021
V důsledku plánovaného přerušení dodávky elektické energie dne 11.6.2021 nebudou fungovat po celý den (předpoklad je do 15 hod., ale může... Více ...
pátek 11. červen 2021 7:38
Návštěvy aktuálně od 8.6.2021
Návštěvy od 8.6.2021 Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoby navštěvující uživatele předloží dokument, že : 1) osoba... Více ...
středa 9. červen 2021 6:33