Cedulka Pohoda "Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa." 
Jaromíra Kolářová

Pohoda slide 8

Rádi bychom tímto poděkovali Moravskoslezskému kraji za finanční podporu v roce 2020

 

V roce 2020 nám byla ze strany MSK poskytnuta podpora hned v několika doatčních titulech: 

 

  • PROGRAM NA PODPORU FINANCOVÁNÍ BĚŽNÝCH VÝDAJŮ SOUVISEJÍCÍCH S POSKYTOVÁNÍM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VČETNĚ REALIZACE PROTIDROGOVÉ POLITIKY KRAJE NA ROK 2020

V tomto dotačním titiulu jsme z MSK obdrželi částku 646.000,-Kč na částečné krytí mzdových výdajů . 

 

  • PROGRAM NA PODPORU ZVÝŠENÍ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI NA ROK 2020

V tomto dotačním titiulu jsme z MSK obdrželi částku 100.000,-Kč na nový komunikační systém klient/personál domova.

 

  • PROGRAM NA PODPORU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2020 FINANCOVANÝ Z KAPITOLY 313 – MPSV STÁTNÍHO ROZPOČTU

V tomto dotačním titiulu jsme z MSK obdrželi částku 3.612.000,-Kč + 61.000,-Kč na částečné krytí na mzdových výdajů .

Tato podpora je pro fungování domova nepostradatelná a velice se jí vážíme. 

Za Dům seniorů "POHODA", o.p.s.

Bc.Víětzslava Lojková 

Novinky z domova

Aktuality 2021
Datum zveřejněníNázev  21.01.2021  Poděkování MSK  22.01.2021  Nové vybavení s Nadací ČEZ v POHODĚ  25.01.2021... Více ...
čtvrtek 5. duben 2018 5:56
Všeobecná sestra Volná pracovní pozice
Do Domu seniorů „POHODA“, o.p.s v Orlové hledáme všeobecnou sestru na plný úvazek. Mzda dle vzdělání a... Více ...
pátek 17. září 2021 4:59
Návštěvy od 1.9.2021
Návštěvy od 1.9.2021 Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoby navštěvující uživatele předloží dokument, že : 1) osoba... Více ...
úterý 31. srpen 2021 5:22