Cedulka Pohoda "Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa." 
Jaromíra Kolářová

Pohoda slide 8

Aktuální pokyny k návštěvám a testování

s účinností od 8.2.2021

Návštěvy budou probíhat:

Sobota : 13:00 - 16:00.

Úterý – čtvrtek 10:00-11:00, 13:30-15:30.

Návštěvu je nutné objednat prostřednictvím tel. čísel 604 284 405 (p.Lojková) a 731 177 475 ( p.Toboláková)

v pondělí – pátek v době od 8:00 – 11:00 a 13:00 – 14:30.

Respektujte prosím tyto časy a telefonní čísla. Kapacita návštěv je omezená. Přednost mají vždy návštěvy u klientů, kde návštěva ještě v daný týden neproběhla.

Prosím respektujte dohodnuté termíny, zaměstnanci domova mají prioritní úkol zajistit péči o naše klienty.

Od 8.2.2021 nebudeme provádět testování návštěv.

Dům seniorů „POHODA“, o.p.s. není povinen testování návštěv provádět. Test se dá nyní bezplatně udělat na mnoha místech včetně ORL ambulance v Nemocnici Orlová.

Všeobecné podmínky uskutečnění návštěvy:

 • Při příchodu je nutno po zazvonění vyčkat před domovem na zdravotnický personál.
 • Budeme vyžadovat doklad o negativním výsledku RT - PCR vyšetření nebo negativní výsledek POC testu, který není starší 48 hod.
 • Je možno také předložit doklad, že osoba v době 90 dnů před dnem návštěvy prodělala onemocnění Covid - 19.
 • Návštěvník si donese vlastní nepoužitý respirátor typu FFP2 či KN95 bez výdechového filtru a jednorázové rukavice.
 • Návštěvník je starší 18 let.
 • Maximálně 2 osoby najednou
 • Návštěvník se dostaví na dohodnutý termín včas
 • Návštěvníkům bude změřena teplota
 • Návštěvník vyplní čestné prohlášení o bezinfekčnosti
 • Návštěva se uskuteční v časovém horizontu max. 1 hodina.
 • V době návštěvy nebudou podávány informace o zdravotním stavu klientů – tyto si prosím vyřiďte telefonicky, jak běžně činíte.
 • Ochranné pomůcky je návštěvník povinen používat po celou dobu návštěvy, taktéž dodržovat odstup od uživatele
 • Návštěvník je informován, kde proběhne návštěva a této skutečnosti se přizpůsobí.

ŽÁDÁME VŠECHNY, ABY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEVSTUPOVALI DO JINÝCH MÍSTNOSTI DOMOVA, DO PRACOVEN PERSONÁLU, ABY SE ZBYTEČNĚ NEZDRŽOVALI NA CHODBÁCH A MÍSTECH, KDE NEPROBÍHÁ NÁVŠTĚVA.

 

Vycházky uživatelů mimo zařízení

Na základě nového krizového opatření vlády nařizujícího s účinností ode dne 16. 12. 2020 všem poskytovatelům sociálních služeb, poskytujícím sociální služby podle § 49 a § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem), aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu, byly splněny tyto podmínky: 

 1. vycházka do 6 hodin bude umožněna a po návratu budou sledovány příznaky onemocnění COVID-19,
 2. vycházka nad 6 hodin bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,
 3. uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95

Netýká se uživatelů, kteří onemocnění již prodělali!

Žádám všechny návštěvníky, rodiny a blízké, aby respektovali naši vstřícnost a úsilí, které jsme vyvinuli, aby mohly být návštěvy a vycházky uskutečněny. Procedury, které musíte absolvovat, nám byly uloženy orgány státní správy. Všem nám jde o společnou věc. Uskutečnit kontakt a ochránit nejzranitelnější skupinu-seniory a také personál, který vyvíjí v současné době maximální úsilí, aby zajistil všechny potřeby našich seniorů.

Děkuji všem za Vaše zodpovědné jednání

Bc.Vítězslava Lojková

ředitelka

Dne 28.1.2021

Novinky z domova

Aktuality 2021
Datum zveřejněníNázev  21.01.2021  Poděkování MSK  22.01.2021  Nové vybavení s Nadací ČEZ v POHODĚ  25.01.2021... Více ...
čtvrtek 5. duben 2018 5:56
Všeobecná sestra Volná pracovní pozice
Do Domu seniorů „POHODA“, o.p.s v Orlové hledáme všeobecnou sestru na plný úvazek. Mzda dle vzdělání a... Více ...
pátek 17. září 2021 4:59
Návštěvy od 1.9.2021
Návštěvy od 1.9.2021 Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoby navštěvující uživatele předloží dokument, že : 1) osoba... Více ...
úterý 31. srpen 2021 5:22