Cedulka Pohoda "Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa." 
Jaromíra Kolářová

Pohoda slide 8

Aktuální pokyny k návštěvám

s účinností od 15.2.2021

Návštěvy budou probíhat:

Sobota : 13:00 - 16:00.

Úterý – čtvrtek 10:00-11:00, 13:30-15:30.

 

Návštěvu je nutné objednat prostřednictvím tel. čísel 604 284 405 (p.Lojková) a 731 177 475 ( p.Toboláková) v pondělí – pátek v době od 8:00 – 11:00 a 13:00 – 14:30.

Respektujte prosím tyto časy a telefonní čísla. Kapacita návštěv je omezená. Přednost mají vždy návštěvy u klientů, kde návštěva ještě v daný týden neproběhla.

Prosím respektujte dohodnuté termíny, zaměstnanci domova mají prioritní úkol zajistit péči o naše klienty.

 

Neprovádíme testování návštěv!

Dům seniorů „POHODA“, o.p.s. není povinen testování návštěv provádět.

 

Všeobecné podmínky uskutečnění návštěvy:

  • Při příchodu je nutno po zazvonění vyčkat před domovem na zdravotnický personál.
  • Budeme vyžadovat doklad o negativním výsledku RT - PCR vyšetření nebo negativní výsledek POC testu, který není starší 48 hod.
  • Je možno také předložit doklad, že osoba v době 90 dnů před dnem návštěvy prodělala onemocnění Covid - 19.
  • Návštěvník si donese vlastní nepoužitý respirátor typu FFP2 či KN95 bez výdechového filtru a jednorázové rukavice. S výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének)
  • Maximálně 2 osoby najednou
  • Návštěvníkům bude změřena teplota
  • Návštěvník vyplní čestné prohlášení o bezinfekčnosti
  • Návštěva se uskuteční v časovém horizontu max. 1 hodina.
  • V době návštěvy nebudou podávány informace o zdravotním stavu klientů – tyto si prosím vyřiďte telefonicky, jak běžně činíte.
  • Ochranné pomůcky je návštěvník povinen používat po celou dobu návštěvy, taktéž dodržovat fyzický odstup od uživatele !!

 

ŽÁDÁME VŠECHNY, ABY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEVSTUPOVALI DO JINÝCH MÍSTNOSTI DOMOVA, DO PRACOVEN PERSONÁLU, ABY SE ZBYTEČNĚ NEZDRŽOVALI NA CHODBÁCH A MÍSTECH, KDE NEPROBÍHÁ NÁVŠTĚVA.

Novinky z domova

Aktuality 2021
Datum zveřejněníNázev  21.01.2021  Poděkování MSK  22.01.2021  Nové vybavení s Nadací ČEZ v POHODĚ  25.01.2021... Více ...
čtvrtek 5. duben 2018 5:56
Všeobecná sestra Volná pracovní pozice
Do Domu seniorů „POHODA“, o.p.s v Orlové hledáme všeobecnou sestru na plný úvazek. Mzda dle vzdělání a... Více ...
pátek 17. září 2021 4:59
Návštěvy od 1.9.2021
Návštěvy od 1.9.2021 Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoby navštěvující uživatele předloží dokument, že : 1) osoba... Více ...
úterý 31. srpen 2021 5:22