Cedulka Pohoda "Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa." 
Jaromíra Kolářová

Pohoda slide 8

Návštěvy od 24.5.2021

Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoby navštěvující uživatele předloží dokument, že :

1)absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,

2) a) byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka;

b)od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka;

c) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, ale ne více než 9 měsíců a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19,

3) nebo v době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad;

a po celou dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének] a dodržuje další režimová opatření poskytovatele.

V případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele používá po celou dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a dodržuje režimová opatření poskytovatele.

Režimová opatření v zařízení:

Návštěvy se stále musí telefonicky hlásit p. Lojkové nebo sl.Tobolákové!

  • návštěva se realizuje v čase od 10:00 -12:00 a od 14:30 do 17:00 v pracovní dny (po-pá) ; 14:00-17:00 v sobotu

 

  • délka návštěvy u uživatele není omezená ; respektujte odchod vždy v  celou hodinu nebo dle osobní odmluvy s personálem na směně

 

  • počet návštěvníků je omezen na maximální počet 2 osob na 1 uživatele ve stejný čas;

 

  • návštěva probíhá pouze na pokoji uživatele, u dvoulůžkového pokoje musí být použita dělící zástěna; nebo venku v areálu domova ( prosím nevstupujte na terasu kde jsou jiní klienti)

 

  • návštěva vstupuje do zařízení až po splnění níže uvedených podmínek, které zkontroluje pracovník na směně:

 

  • dezinfekce rukou; (ruší se jednorázové rukavice)
  • bezpříznakovost onemocnění COVID-19;
  • vyplnění čestného prohlášení o bezinfekčnosti;
  • předložení dokladu, kopie nebo sms zprávy o naplnění povinnosti výše uvedených bodů 1) až 3) 

Prosíme o trpělivost při čekání na otevření vstupních dveří. Jsme malý domov, nemáme recepci a pracovníci prioritně pečují o klienty. 

 

Novinky z domova

Aktuality 2021
Datum zveřejněníNázev  21.01.2021  Poděkování MSK  22.01.2021  Nové vybavení s Nadací ČEZ v POHODĚ  25.01.2021... Více ...
čtvrtek 5. duben 2018 5:56
Projekty 2021
  ZdrojNázevÚčel použitíVýše dotace  Moravskoslezský kraj Dofinancování sociálních služeb zařazených v Krajské síti... Více ...
čtvrtek 5. duben 2018 4:34
Dokumenty ke stažení
Ceník Název Ke stažení Ceník 2013 Ceník 2013 Pravidla Název Ke stažení Pravidla pro přijímání darů Pravidla pro přijímání darů... Více ...
středa 28. leden 2015 11:56