Cedulka Pohoda "Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa." 
Jaromíra Kolářová

Pohoda slide 8

Návštěvy od 1.9.2021

Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoby navštěvující uživatele předloží dokument, že :

1) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

2) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test (včetně testu u zaměstnavatele nebo ve škole) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

3) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

· od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") nejméně 14 dní, nebo¨

· od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,

· za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal; za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení; nebo

4) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

a po celou dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének] a dodržuje další režimová opatření poskytovatele.

V případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele používá po celou dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a dodržuje režimová opatření poskytovatele.

Režimová opatření v zařízení:

Návštěvy se stále musí telefonicky hlásit p. Lojkové nebo sl.Tobolákové!

  • návštěva se realizuje v čase od 10:00 -12:00 a od 14:30 do 17:00 v pracovní dny (po-pá) ; 14:00-17:00 v sobotu a nově 14:00-17:00 i v neděli.
  • délka návštěvy u uživatele není omezená ; respektujte odchod vždy v celou hodinu nebo dle osobní odmluvy s personálem na směně
  • počet návštěvníků na pokoji je omezen na maximální počet 2 osob na 1 uživatele ve stejný čas;
  • návštěva probíhá pouze na pokoji uživatele, u dvoulůžkového pokoje musí být použita dělící zástěna; nebo venku v areálu domova ( prosím nevstupujte na terasu kde jsou jiní klienti)
  • návštěva vstupuje do zařízení až po splnění níže uvedených podmínek, které zkontroluje pracovník na směně: dezinfekce rukou; bezpříznakovost onemocnění COVID-19; vyplnění čestného prohlášení o bezinfekčnosti; předložení dokladu, kopie nebo sms zprávy o naplnění povinnosti výše uvedených bodů 1) až 4)

Prosíme o trpělivost při čekání na otevření vstupních dveří. Jsme malý domov, nemáme recepci a pracovníci prioritně pečují o klienty.

Děkujeme, že respektujete tato opatření

Bc.Vítězslava Lojková Ředitelka 31.8.2021

Novinky z domova

Aktuality 2021
Datum zveřejněníNázev  21.01.2021  Poděkování MSK  22.01.2021  Nové vybavení s Nadací ČEZ v POHODĚ  25.01.2021... Více ...
čtvrtek 5. duben 2018 5:56
Projekty 2021
  ZdrojNázevÚčel použitíVýše dotace  Moravskoslezský kraj Dofinancování sociálních služeb zařazených v Krajské síti... Více ...
čtvrtek 5. duben 2018 4:34
Dokumenty ke stažení
Ceník Název Ke stažení Ceník 2013 Ceník 2013 Pravidla Název Ke stažení Pravidla pro přijímání darů Pravidla pro přijímání darů... Více ...
středa 28. leden 2015 11:56