Cedulka Pohoda "Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa." 
Jaromíra Kolářová

Pohoda slide 8

Návštěvy od 1.11.2021

Návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoby navštěvující uživatele předloží dokument, že :

1)osoba absolvovala nejdéle před 72 hod.RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

2)osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami POC test(včetně testu u zaměstnavatele nebo ve škole) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

3)osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

apo celou dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének] a dodržuje další režimová opatření poskytovatele.

V případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele používá po celou dobu návštěvy osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a dodržuje režimová opatření poskytovatele.

Režimová opatření v zařízení:

Předpokládáme, že by mohl být brzy spuštěný rezervační systém , a mohli byste si tak sami Vaše návštěvy přihlašovat. Jakmile to bude možné, podáme jasné informace !

Návštěvy se zatím stále musí telefonicky hlásit p. Lojkové nebo sl.Tobolákové!

  • návštěva se realizuje v čase od 10:00 -12:00 a od 14:30 do 17:00 v pracovní dny (po-pá) ; 14:00-17:00 v sobotu a neděli 14:00-17:00 .
  • délka návštěvy u uživatele není omezená ; k odchodu použijte čipovou kartu, která je u východu
  • počet návštěvníků na pokoji je omezen na maximální počet 2 osob na 1 uživatele ve stejný čas;
  • návštěva probíhá pouze na pokoji uživatele, u dvoulůžkového pokoje musí být použita dělící zástěna; nebo venku v areálu domova ( prosím nevstupujte na terasu kde jsou jiní klienti)
  • návštěva vstupuje do zařízení až po splnění níže uvedených podmínek, které zkontroluje pracovník na směně:
  • v  dezinfekce rukou; (ruší se jednorázové rukavice)
  • v  bezpříznakovost onemocnění COVID-19;
  • v  vyplnění čestného prohlášení o bezinfekčnosti;
  • v  předložení dokladu, kopie nebo sms zprávy o naplnění povinnosti výše uvedených bodů 1) až 4) 

Prosíme, zvažte návštěvu v Domově, pokud máte jakékoliv příznaky respiračních onemocnění, nebo rovněž vaši rodinní příslušníci v domácnosti, nebo osoby , s kterými jste v blízkém kontaktu. Budeme se snažit, abychom předvánoční čas mohli strávit všichni v klidu a se vším, co k tomu patří. Prosíme teda o podporu i z Vaší strany.

Prosíme o trpělivost při čekání na otevření vstupních dveří. Jsme malý domov, nemáme recepci a pracovníci prioritně pečují o klienty. 

Děkujeme, že respektujete tato opatření  Bc.Vítězslava Lojková Ředitelka 27.10.2021

Novinky z domova

Aktuality 2021
Datum zveřejněníNázev  21.01.2021  Poděkování MSK  22.01.2021  Nové vybavení s Nadací ČEZ v POHODĚ  25.01.2021... Více ...
čtvrtek 5. duben 2018 5:56
Projekty 2021
  ZdrojNázevÚčel použitíVýše dotace  Moravskoslezský kraj Dofinancování sociálních služeb zařazených v Krajské síti... Více ...
čtvrtek 5. duben 2018 4:34
Dokumenty ke stažení
Ceník Název Ke stažení Ceník 2013 Ceník 2013 Pravidla Název Ke stažení Pravidla pro přijímání darů Pravidla pro přijímání darů... Více ...
středa 28. leden 2015 11:56