Cedulka Pohoda "Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa." 
Jaromíra Kolářová

Pohoda slide 8

Dům seniorů "POHODA", o.p.s. - nestátní zařízení s celoročním nepřetržitým provozem, které poskytuje komplexní sociální a ošetřovatelskou péči 31 obyvatelům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a uzavřeli s domovem smlouvu o celoročním bydlení a poskytování sociálních služeb.