Cedulka Pohoda "Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa." 
Jaromíra Kolářová

Pohoda slide 8

Domov pro seniory poskytuje pobytové služby klientům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, zdravotnímu a sociálnímu stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Jedná se o osoby nad 65 let, které se nejsou schopny o sebe postarat ve svém přirozeném prostředí.