Cedulka Pohoda "Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa." 
Jaromíra Kolářová

Pohoda slide 8

Dobrovolnictví
 
Adra LogoDobrovolníky nám pomáhá zajišťovat Dobrovolnické centrum ADRA.
 
Dobrovolníci jsou lidé, kteří zdarma věnují svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí. Jsou proškoleni a pojištěni po celou dobu své dobrovolnické činnosti.
 
 
 
V případě, že chcete i vy věnovat svůj čas Dobrovolnické práci v našem domově, kontaktujte
v našem domově paní Hanu Třaskovou osobně nebo telefonicky te:731 177 475, anebo přímo dobrovolnické centrum ADRA – Havířov Mgr. Hanu Čadovou tel: 732 509 400.