Cedulka Pohoda "Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa." 
Jaromíra Kolářová

Pohoda slide 8

Statutární orgán o.p.s.
 
Ředitelka: Bc. Vítězslava Lojková
 
Další orgány
 
Správní rada: předseda: Miroslav Koláček, jmenovaný Městem Orlová
  místopředsedkyně: Ing. Miroslava Šromková
  členka: Mgr.Jarmila Berná, MBA
 
Dozorčí rada: předseda: Ing. Rostislav Šárek
  místopředsedkyně: Jana Klimšová, jmenovaná Městem Orlová
  členka: Mgr.Iveta Venglářová