Cedulka Pohoda "Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa." 
Jaromíra Kolářová

Pohoda slide 8

Pro zájemce nabízíme také možnost splnit si PRAXI či stáž v našem Domově, ať již pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, nebo pro účastníky rekvalifikačních kurzů s tématem sociálních či zdravotních služeb. Student či praktikant vykonává praxi na základě smlouvy uzavřené mezi organizací a Domovem nebo školou a Domovem.

Studenti jsou při nástupu na praxi seznámeni s chodem zařízení, aktivitami a činnostmi klientů. Je proškolen z BOZP a PO.  Je mu určen mentor nebo garant , který dohlíží na průběh jeho praxe či stáže. Na konci je vypsáno hodnocení.