Cedulka Pohoda "Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa." 
Jaromíra Kolářová

Pohoda slide 8

Poslání

 

Našim posláním je pomáhat lidem v seniorském věku, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, a to tak, aby se dle svých možností začlenili do běžného života komunity ve městě, aby se vyhnuli sociální izolaci a nepřerušovali vztahové vazby s rodinou či přáteli. Tito lidé potřebují cílenou službu a podporu sociální instituce, která jim poskytne vše nezbytné, odbornou a kvalitní pomoc, ale zároveň zajistí co největší samostatnost, aktivizaci a dodá pocit jistoty.

 

Cíle

 

 • poskytovat kvalitní sociální služby dle individuálních potřeb klientů a tím pomoci starým lidem k co největší samostatnosti v rámci vlastní osoby,
 • nepřepečovávat lidi a podporovat jen tu službu, kterou skutečně potřebují,
 • respektovat přání klientů tak, aby bylo dosaženo jejich důstojného života,
 • dosáhnout toho, aby uživatelé námi poskytovaných služeb i jejich rodinní příslušníci měli k personálu plnou důvěru a úzce s ním spolupracovali,
 • ve spolupráci s Městkým úřadem Orlová řešit možnost návratu do domu s pečovatelskou službou nebo do rodiny za předpokladu, že bude zachována možnost přednostního umístění do Domu seniorů "Pohoda", o.p.s.

 

Principy

 

 • možnost volby a transparentnosti poskytovaných služeb
 • individualizace podpory služeb
 • zachování důstojnosti klientů služeb
 • zachování soukromí klientů
 • dodržování lidských a občanských práv klientů
 • uznávání jedinečnosti, hodnot a důstojnosti každého s důrazem na jeho silné stránky a partnerské postavení
 • seberealizace na základě rovnoprávnosti poskytování klientů a poskytovatele služeb

 

Dalšími principy jsou:

 

 • Kvalita
 • Místní dostupnost
 • Informovanost
 • Architektonická dostupnost
 • Psychologická a individuální dostupnost
 • Provázanost služeb
 • Efektivnost
 • Flexibilita
 • Inovativnost
 • Otevřenost a kontrolovatelnost
 • Subsidiarita (problémy se řeší tam, kde jsou)