Cedulka Pohoda "Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa." 
Jaromíra Kolářová

Pohoda slide 8

Výše úhrady v domově je stanovena na základě oboustranně písemně uzavřené smlouvy mezi zařízením a uživatelem,
a to v souladu se zákonem č.108/2006 Sb, o sociálních službách. Úhrada je stanovena vždy od 1. dne pobytu uživatele
v domově. Uživatel hradí náklady na bydlení, stravu a služby nejpozději do 15. dne příslušného měsíce, možno po domluvě
v den výplaty důchodu. Platbu je možno provádět hotově i bezhotovostně. Příspěvek na péči náleží v plné výši domovu
a je poukazován bezhotovostně přímo na účet domova sociálním odborem Města Orlová.
 
Výše plateb od 1.1.2018:
 
1 - lůžkový pokoj: 344,- Kč / 1 den

(zahrnuje: 147- Kč stravné, 197,- Kč částečná úhrada nákladů na bydlení)
 

28 dní x 344,- Kč/den =  9.632,- Kč

30 dní x 344,- Kč/den =  10.320,- Kč

31 dní x 344,- Kč/den = 10.664,-Kč

 
 
2 - lůžkový pokoj: 309,- Kč / 1 den

(zahrnuje: 147,-Kč stravné, 162,- Kč částečná úhrada nákladů na bydlení)
 
 
 28 dní x 309,- Kč/den =  8.652,- Kč
 
 30 dní x 309,- Kč/den =  9.270,- Kč
 
31 dní x 309,- Kč/den =  9.579,- Kč