Cedulka Pohoda "Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa." 
Jaromíra Kolářová

Pohoda slide 8

Ubytování a stravování

 

 

Okolí domova

 

 

Ošetřovatelská péče

 

 

Společenské a zájmové činnosti