Cedulka Pohoda "Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa." 
Jaromíra Kolářová

Pohoda slide 8

Personál v domově pečuje o uživatele systémem individuálních plánů péče, které jsou sestaveny tak, aby odpovídaly jejich potřebám.
 
Služby spojené s ošetřovatelskou péčí zahrnují: dopomoc při provádění osobní hygieny, převazy, ošetření dekubitů, příprava a výdej léků, dopomoc při jídle, dopomoc při oblékání, zajištění či zprostředkování lékařského ošetření, doprovod k lékaři, ošetřovatelskou rehabilitaci (polohování, vertikalizace, chůze, nácvik soběstačnosti).
pohoda foto osetrovatelska pece v2