Cedulka Pohoda "Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa." 
Jaromíra Kolářová

Pohoda slide 8

Nabídka zájmových a aktivizačních činností je směřována k zajištění, udržení či obnovení kvalitního života zdejších obyvatel, a možnosti co nejvíce využívat místní instituce. Zaměřujeme se na vyhledávání silných stránek uživatelů, na jejich dovednosti, možnosti, vlohy, přednosti, zájmy a predispozice, které pak rozvíjíme dle jejich přání. Naším cílem je zlepšovat či udržovat maximálně možnou soběstačnost a nezávislost uživatele, udržovat či zvyšovat kvalitu jeho života. Dochází tak k navazování kontaktů, zapojení se do skupiny, vzájemné komunikaci, k rozvoji jemné motoriky a celkovému rozvoji osobnosti nebo alespoň k udržení dosavadní soběstačnosti..
 
Nabídka služeb spojených se zájmovými a aktivizačními činnostmi zahrnuje: arteterapii, taneční terapii, zdravotní tělesnou výchovu, poslech hudby, cvičení paměti, výlety a návštěvy výstav.
 
Výrobky, které vznikají při těchto činnostech, jsou použity k výzdobě interiéru domova a k prezentaci života v domově na veřejnosti.
pohoda foto spolecenske a zajmove cinnosti