Cedulka Pohoda "Štěstí je milovat, tvořit, pečovat o někoho. Štěstí je asi v tom, když člověk může rozdávat sám sebe a přispět alespoň nepatrně k zlepšení světa." 
Jaromíra Kolářová

Pohoda slide 8

Bydlení
 
Domov nabízí ubytování 31 obyvatelům v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Budova je členěna na 2 části: obytnou a hospodářskou. Obytná část je rekonstruována, pokoje v přízemí jsou přizpůsobeny k bydlení mobilních klientů (jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením a signalizačním zařízením), v pokojích v 1. patře bydlí klienti imobilní – je zde ošetřovatelské oddělení se signalizačním zařízením, sociální zařízení je společné.
 
Služby spojené s bydlením zahrnují: úklid pokojů, praní ložního i osobního prádla, péči o květiny, drobné opravy, vytírání, mytí oken, utírání prachu, drobné osobní nákupy aj. dle smlouvy uživatele.
 
Stravování
 
Stravování v domově probíhá s ohledem na zdravotní omezení (dietní režim) a aktuální zdravotní stav obyvatel. Uživatelé sociálních služeb se mohou sami rozhodnout, do jaké míry zohlední svůj zdravotní stav v dietním režimu. Při skladbě jídelníčku akceptujeme celoživotní stravovací návyky uživatelů. V domově je zaveden pitný režim. Stravování probíhá v domově v pěti denních dávkách (snídaně, pitný režim, oběd, svačina, večeře). Obědy jsou zajišťovány dodavatelsky – z firmy CK Dakol.

pohoda foto ubytovani a strava